Bỏ cả Giang Sơn vì Tri Kỷ,
Ai ngờ Tri Kỷ chọn Giang Sơn.

Liên Hệ